ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมวันงบสูบบุหรี่โลก 2560
05/31/2017

กิจกรรมวันงบสูบบุหรี่โลก 2560

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31/05/2017 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น.

ณ ลานกิจกรรม 1 (บริเวณร้านกาแฟ Starbucks Reserve)