ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2017
06/05/2017

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2017

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 05/06/2017 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น.

ณ ลานกิจกรรม 1 (บริเวณธนาคาร UOB)