ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมตักบาตร 2/2017
07/01/2017

กิจกรรมตักบาตร 2/2017

ขอเรียนเหชิญผู้ที่สนใจเช้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง

พระสงฆ์ 49 รูป (จากวัดยานนาวา)
เนื่องในวันอาฬาหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 13/07/2017
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ ลานหน้าน้ำพุ โครงการ All Seasons Place

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2625-1800