ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมบริจาคกระดาษหน้าที่ 3
07/25/2017

กิจกรรมบริจาคกระดาษหน้าที่ 3

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วทั้ง 2 หน้า ที่ยังอยู่ในสภาพดี ไม่พับ ไม่ยับ ไม่ติดกาว ไม่ติดที่ลวดเย็บกระดาษ ให้แก่มูลนิธิคนตาบอด เพื่อนำไปผลิตกระดาษหน้าที่ 3 ได้ที่ตู้รับบริจาคข้างร้าน Starbucks Coffee ชั้น G, Retail center

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560