ข่าวและกิจกรรม

Give books, Give them journey
07/25/2017

Give books, Give them journey

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคหนังสือให้แก่โครงการ "Read for Thai project" ของมูลนิธิกระจกเงา ที่ตู้รับบริจาคข้างธนาคารกรุงเทพ

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-1800 ต่อ 0**