ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่ 2560
08/11/2017

กิจกรรมวันแม่ 2560

เพียงแค่แสดงบัตร ASP Club Card ณ จุดจัดกิจกรรม รับฟรี!! แก้วเซรามิค 1 ใบ พร้อมทั้งร่วมระบายสีฟรี ณ ลานกิจกรรม 2, ศูนย์การค้า Retail Center

ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น.