ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์สุขภาพ (ครั้งที่ 2/2017)
10/04/2017

สัปดาห์สุขภาพ (ครั้งที่ 2/2017)

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม "สัปดาห์สุขภาพ (ครั้งที่ 2/2017)" ตามรายละเอียด ดังนี้

วันที่: 04-08 กันยายน 2560
เวลา: 10.00 - 16.00 น.
สถานที่: ลานกิจกรรม 1 (บริเวณธนาคาร UOB และร้านกาแฟ Starbucks Reserve)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2625-1800 ต่อ 0 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.