ข่าวและกิจกรรม

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "อยู่อย่างพอ ตามรอยพ่อ"
10/09/2017

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "อยู่อย่างพอ ตามรอยพ่อ"

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "อยู่อย่างพอ ตามรอยพ่อ" ตามรายละเอียด ดังนี้

วันที่: 16-20 ตุลาคม 2560
สถานที่: ลานกิจกรรม 1 (บริเวณธนาคาร UOB และร้านกาแฟ Starbucks Reserve)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2625-1800 ต่อ 0 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.