ข่าวและกิจกรรม

การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560
10/31/2017

การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

ฝ่ายบริหารอาคารฯ ใคร่ขอเรียนให้ท่านทราบถึงกำหนดการ "การจัดอบรมหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยประจำชั้น  และกำหนดการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560"  ดังต่อไปนี้

1. การจัดอบรมหัวหน้าหน่วยความปลอดภัยประจำชั้น
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ชั้น 15 อาคาร CRC

2. นิทรรศการ “สัปดาห์ความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย”
วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานกิจกรรม 1 ศูนย์การค้า Retail Center

3. กำหนดการซ้ออพยพหนีไฟประจำปี 2560
   - อาคาร M.Thai และอาคาร Capital วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
   - อาคาร CRC และศูนย์การค้า Retail Center วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

หากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่หมายเลข 0-2625-1800 ต่อ 0