ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมลอยกระทง 2560
10/31/2017

กิจกรรมลอยกระทง 2560

ชอเรียนเชิญผู้เช่าและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรม "ลอยกระทงพื้นบ้าน สืบสารวิถีไทย"

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560
เวลา 10.00 - 14.00 น.
ณ ลานกิจกรรม 1 ศูนย์การค้า Retail Center

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2625-1800 ต่อ 0