ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2017
11/10/2017

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2017

ขอเรียนเชิญผู้เช่าและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ โครงการ All Seasons Place

วันที่: วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
เวลา: 09.00 - 15.00 น.
สถานที่: ชั้น 15 ยูนิต 1501-3 อาคาร CRC

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2625-1800 ต่อ 0